Aktualności

Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne przedszkoli publicznych

w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych” (nr wniosku RPDS.10.01.03-02-005/16) doposażyło w sprzęt i pomoce dydaktyczne wszystkie przedszkola publiczne realizujące zajęcia dydaktyczne w ramach projektu.

Mobilny PSZOK - Październik

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że w 2017 r. na terenie Miasta Jelenia Góra przeprowadzona zostanie okresowa, mobilna zbiórka odpadów "problemowych" w następującej lokalizacji:

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Jelenia Góra przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia w terminie do dnia 30 września 2017 roku opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Przedstawiciele z Erftstadt w Jeleniej Górze

Od kilku dni w Jeleniej Górze przebywa oficjalna delegacja Towarzystwa Przyjaźni Erftstadt – Jelenia Góra z Niemiec.

O Jeleniej Górze w okresie powojennym...

Wyjątkowo niełatwym zadaniem jest prześledzenie osób zrządzających Jelenią Górą w okresie powojennym. W pamięci społecznej zachowało się nazwisko Wojciecha Tabaki...

Pasowania na pierwszoklasistę

W okresie od 6 do 20 października br. we wszystkich jeleniogórskich szkołach odbywać się będą uroczystości pasowania na pierwszoklasistę.

III Jeleniogórskie Targi Organizacji Pozarządowych

Dni super mocy już 30 września i 1 października 2017 r. od 12.00 do 18.00. Spotkajmy się razem w najbliższy weekend w Galerii Sudeckiej!

Rusza budowa obwodnicy Maciejowej

W Ratuszu dziś 21.09.17 została podpisana umowa Miasta i firmy Budimex. Przedmiotem umowy jest budowa za kwotę ok. 52 mln zł obwodnicy Maciejowej.

Oświata w liczbach...

Do pierwszych klas szkół podstawowych w Jeleniej Górze poszło – według stanu na 20.09. niespełna 600 uczniów, dokładnie – 566. Ta liczba może się jeszcze odrobinę zmienić...

Zbieramy krew dla Polski

Ruszyła jubileuszowa, 10. edycja największej kampanii na rzecz honorowego krwiodawstwa w Polsce „Zbieramy krew dla Polski”

Komunikat w sprawie aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli ich opróżniania

Prezydent Miasta Jeleniej Góry w związku z obowiązkiem prowadzenia przez Miasto Jelenia Góra ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, wynikającym z  art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.

Za nami Dni Zielonej Góry - Winobranie 2017

W dniach 8 i 9 września Miasto Jelenia Góra wraz z Uzdrowiskiem Cieplice zaprezentowały swoją ofertę podczas tegorocznego Winobrania w Zielonej Górze.

Strony

 

Kalendarz FB