Jelenia Góra bez rewolucji w segregacji odpadów

Od 1 lipca na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów. Ministerstwo Środowiska chce w ten sposób poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych. Od tej pory we wszystkich miastach i wsiach Polski odpady są dzielone na cztery frakcje. Czy w związku z powyższym w Jeleniej Górze będą wprowadzone zmiany w segregacji odpadów?

Należy wskazać, że jeleniogórski system gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowi wzorcowy przykład segregacji, który Ministerstwo Środowiska postanowiło uregulować w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

Do tej pory każda z gmin, we własnym zakresie ustalała kolory pojemników i rodzaje zbieranych odpadów. Rodziło to wiele trudności, szczególnie dla turystów i osób pracujących w innych gminach. I tak na przykład w Jeleniej Górze mamy system 4 pojemników do segregacji odpadów (papier, szkło, tworzywa sztuczne i odpady biodegradowalne), a w oddalonej o 60 km gminie obowiązuje system dwóch pojemników (odpady mokre i suche). Podróżując pomiędzy tymi miastami mieszkańcy zmuszeni byli do zapoznania się z odmiennymi technikami segregacji odpadów. Na różnice pomiędzy systemami, wpływ miało wiele czynników m.in. koszty systemu, Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), wytyczne recyklerów, możliwości odbioru odpadów komunalnych oraz działające już rozwiązania systemowe.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem odpady komunalne są dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafia papier, do zielonego – szkło, żółtego - metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego - odpady ulegające biodegradacji. Takie zasady obowiązują dla całego kraju.

Na terenie Jeleniej Góry rewolucji w systemie nie będzie, gdyż powyższe zasady obowiązują w naszym mieście już od kilku lat. Pojemniki, które do tej pory były zakupione nadal będą w użytkowaniu, a zasady, które obowiązują w Jeleniej Górze wpisują się w zakres nowego rozporządzenia. 

Drobnymi korektami, które pojawią się na pojemnikach to ich opisy. Pojemnik żółty zostanie opisany jako „metale i tworzywa sztuczne”, a pojemnik brązowy zyska napis „bio” zamiast odpady biodegradowlane. Na dostosowanie napisów na pojemnikach prawodawca przewidział 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Jeleniogórski system wpisując się w założenia nowych przepisów nie będzie generować dodatkowych kosztów, gdyż nie ma konieczności wymiany pojemników, ani wprowadzenia zmian w częstotliwości odbioru odpadów i przeprowadzenia nowej akcji informacyjno-edukacyjnej.

 

 

Kalendarz FB