Kolejna zbiórka odpadów w ramach PSZOK

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych. Zbiórka odbędzie się 11.03.2017r. przy ul. Kiepury (plac przy pętli MZK), godz. 10:00 – 13:00, 18.03.2017r. przy ul. Wiejska (urząd wojewódzki), godz. 10:00 – 13:00, 25.03.2017r.ul. Mickiewicza (parking przy parku), godz. 10:00 – 13:00.

 

Mobilny PSZOK:

  • ul. Kiepury (plac przy pętli MZK),
  • ul. Wiejska (urząd wojewódzki),
  • ul. Mickiewicza (parking przy parku)


Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że w 2017 r. na terenie Miasta Jelenia Góra przeprowadzona zostanie okresowa, mobilna zbiórka odpadów "problemowych" w następującej lokalizacji:

11.03.2017r.
- ul. Kiepury (plac przy pętli MZK), godz. 10:00 – 13:00
18.03.2017r.
- ul. Wiejska (urząd wojewódzki), godz. 10:00 – 13:00
25.03.2017r.
- ul. Mickiewicza (parking przy parku), godz. 10:00 – 13:00

Akcja prowadzona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.
W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m. in.:
- leki,
- farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,
- opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,
- kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,
- detergenty,
- oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
- baterie i akumulatory,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
- urządzenia zawierające freony,
- lampy fluorescencyjne,
- opady zawierające rtęć,
- oleje i tłuszcze jadalne.
Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.
Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

Galeria: 

Grupa:

 

Kalendarz FB