Kroniki Projektów

Projekt Zawodowy Dolny Śląsk

„Zawodowy Dolny Śląsk” projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Główny cel projektu: poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

Wsparcie dzieci niepełnosprawnych

Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych

Miasto Jelenia Góra otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację zadania pt. „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych” (nr wniosku RPDS.10.01.03-02-005/16)

Warsztaty komputerowe dla dzieci

"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” - kronika projektu

Celem projektu jest udzielenie wsparcia 10 jeleniogórskim szkołom poprzez dofinansowanie zajęć wyrównawczych i kółek zainteresowań, objęcie uczniów szczególnie uzdolnionych programem stypendialnym, dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów doskonalących dla nauczycieli oraz wyposażenie szkolnych pracowni.

Termy Cieplickie "Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej" Kronika Projektu

Wykonawca złożył harmonogram rozruchu i przystąpił do prowadzenia rozruchu technologicznego obiektu: sieci niskoprądowych, wentylacji mechanicznej, technologii wody basenowej, systemu AKPiA oraz E

Park Zdrojowy w Cieplicach - kronika projektu

Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zespół Pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach - kronika projektu

Głównym celem projektu była poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturowego jako podstawy aktywności kulturalnej dzielnicy uzdrowiskowej Miasta Jeleniej Góry, wzrost konkurencyjności dolnośląskiego potencjału turystycznego oraz rozszerzenie oferty kulturalnej regionu i wzmocnienie wizerunku oraz atrakcyjności turystycznej Cieplic.

 

Kalendarz FB