Na ul. Mickiewicza podrzucają odpady remontowe

Na ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze przy pojemnikach na odpady segregowane, ktoś podrzucił znaczną ilość odpadów poremontowych. Przypominamy, że obowiązuje kategoryczny zakaz wyrzucania odpadów remontowych do gniazd przeznaczonych na segregację. Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Jeleniej Góry, przekazuje do Urzędu Miasta wszelkie niezgodności związane z gromadzeniem odpadów. Tak było w przypadku gniazda do segregacji, które znajduje się nieopodal parku przy ul. Mickiewicza. 

Przy pojemnikach, ktoś podrzucił kilkanaście wiader po farbach i podkładach, a także znaczną ilość gruzu. Przypominamy, że tego typu odpady firmy remontowe są zobowiązane zagospodarować we właściwy sposób. Natomiast mieszkańcy przeprowadzający indywidualnie remonty, mogą oddawać bezpłatnie opakowania po farbach do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wolności 161 w Jeleniej Górze. Sprawa została przekazana do Straży Miejskiej w Jeleniej Górze, celem ustalenia sprawców. Jednocześnie służby miejskie apelują do osób, które mogą mieć wiedzę o osobach lub firmie podrzucającej odpady, aby przekazywali informacje do Straży Miejskiej tel. 75 75 25 162.

Z uwagi na powtarzające się zgłoszenia i powstający bałagan, podjęto decyzję o likwidacji tego ogólnodostępnego punktu. Wspólnoty mieszkaniowe, które znajdują się w okolicy i chcą otrzymać bezpłatnie pojemniki do segregacji odpadów proszone są o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami tel. 75 75 49 884, e-mail: odpady@jeleniagora.pl lub osobiście w siedzibie referatu przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze. Zabudowa jednorodzinna otrzymuje worki do segregacji. 

Uwaga, przypominamy!

Odpady z remontów należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów w kontenerach lub workach na odpady budowlane. Odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W PSZOKu bezpłatnie przyjmowane jest 100 kg odpadów rozbiórkowych i budowlanych z gospodarstw domowych, na jednego mieszkańca rocznie. Jeżeli posiadamy więcej odpadów lub nie mamy środka transportu do PSZOKa, możemy zamówić specjalny kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe, za który wnoszona jest odrębna opłata.

 

Galeria: 

 

Kalendarz FB