Wyniki głosowania w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Na stronie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 opublikowano wyniki głosowania na zgłoszone projekty  

Budżet Obywatelski to wydzielona część środków finansowych budżetu Miasta Jelenia Góra o wydatkowaniu której, w sposób wiążący, decydują mieszkańcy miasta wskutek głosowania. Pula środków na budżet obywatelski 2017 wynosi 800 000 zł z podziałem po 200 000 zł na każdy z czterech rejonów miasta.

 

Jak został dokonywany wybór zadań i podział kwoty?

  • po zakończeniu głosowania system automatycznie zsumuje wskazania oddane na każde z zadań,
  • do realizacji zostaną przyjęte zadania, które uzyskają największą liczbę wskazań w każdym rejonie, lecz nie mniej niż 150 wskazań, oraz mieszczą się w puli środków finansowych przeznaczonych na JBO 2017,
  • w przypadku uzyskania równej liczby wskazań przez dwa lub więcej zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadzone zostanie w obecności Wnioskodawców tych zadań,
  • w przypadku, gdy w danym rejonie, nie zostanie zgłoszone żadne zadanie, albo zgłoszone zadania nie uzyskają wymaganej minimalnej liczby wskazań, pula środków finansowych przeznaczona na dany rejon przechodzi na sfinansowanie zadań z pozostałych rejonów, które uzyskały największą ilość wskazań i spełniają kryteria opisane w Regulaminie.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.

 

Kalendarz FB