Zmiana lokalizacji Referatu Gospodarki Odpadami

Urząd Miasta Jelenia Góra informuje, że od dnia 17.10.2016 r. (poniedziałek) Referat Gospodarki Odpadami będzie się mieścić przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze (w latach ubiegłych w budynku mieściła się szkoła). Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości jednorodzinnej i wielorodzinnej, będą przyjmowane w Punkcie Obsługi Klienta mieszczącym się na parterze.

Na drugim piętrze będą mogli Państwo załatwić m.in. sprawy związane z:

  • odbiorami odpadów komunalnych,
  • rozstawianiem pojemników na odpady zmieszane i na segregację,
  • segregacją odpadów i edukacją odpadową,
  • deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dgo-1 składanymi przez spółdzielnie mieszkaniowe,
  • deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dgo-2 składanymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
  • usuwaniem azbestu,
  • wydawaniem zezwoleń na transport lub przetwarzanie odpadów,
  • wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  • wpisem do rejestru działalności regulowanej,
  • egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Kalendarz FB