budżet obywatelski

Projekty zgłoszone do JBO 2018

Do dalszej procedury rozpatrywania i przyznawania środków przeszło 18 wniosków. Kwota, jaka jest niezbędna do ich realizacji została wyszacowana wstępnie przez wnioskodawców na 815 tys. zł.

Wyniki głosowania w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Na stronie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 opublikowano wyniki głosowania na zgłoszone projekty

JBO 2016 - wyniki

W wyniku głosowania nad zadaniami priorytetowymi zgłoszonymi do JBO 2016, przeprowadzonego w dniach 23-30 listopada br. poszczególne zadania otrzymały następującą liczbę głosów:

JBO 2016 - WYNIKI GŁOSOWANIA

Lp. Tytuł Koszt Liczba wszystkich głosów
1 P.6 Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 11 170000 1161
2 P.16 Budowa Świetlicy Osiedlowej - Goduszyn 500000 1109
3 P.12 Poprawa infrastruktury otoczenia szkół w Sobieszowie ( wykonanie boiska do gry w tenisa przy szkole STO oraz remont chodnika przy ulicy Ogrodowej – przed ZSP nr 15 i Gimnazjum nr 5) 380000 814
4 P.17 Wykonanie (zakup) i montaż wiat ze stojakami dla rowerów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach 258000 539
5 P.8 Remont ulicy Wiłkomirskiego wraz z parkingami wzdłuż budynków 1,3,5,7 oraz Kiepury 10,12 480000 394
6 P.3 Jelenia Góra dla Królowej Sportu - bieżnia lekkoatletyczna w Cieplicach 500000 312
7 P.5 Budowa tras wspinaczkowych przy "Morskim Oczku" ul. Krośnieńska 82000 280
8 P.9 Remont traktów pieszych między budynkami Elsnera 2 i 4, Moniuszki 5 i 7, Moniuszki 7 i Elsnera 2 w kierunku traktu pieszego biegnącego od Elsnera 6 i 8 148000 243
9 P.14 Jeleniogórska Promenada Bobru - etap II 500000 240
10 P.13 Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu "Orle" - etap II 125000 177
11 P.10 Remont ul. Wolności na odcinku od budynku nr 299 do granicy działki 41/1 490002,6 147
12 P.7 Utwardzenie drogi wzdłuż garaży za budynkami mieszkalnymi Paderewskiego 12, 14, 16, 18 z przeznaczeniem na trakt pieszo rowerowy 178000 124
13 P.18 Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego 400000 100
    Suma 5640

JBO 2016 - głosowanie

Pierwsze podsumowania głosowań na projekty zawarte w Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim dają interesującą statystykę. Ogółem oddano 2.243 głosy (stan na dzień 25.11, godz. 12.00), a głosowała zdecydowanie większa grupa kobiet, niż mężczyzn

JBO 2016 - GŁOSOWANIE - informacje praktyczne

  • Głosowanie  przeprowadzone zostanie w dniach 23.11 (godz. 10.00) – 30.11 (godz. 10.00) w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej, uruchomionej w serwisie miasta: www.jeleniagora.pl    
  • Prawo udziału w głosowaniu ma osoba fizyczna, zameldowana na pobyt stały lub czasowy w Jeleniej Górze, która w dniu rozpoczęcia głosowania, określonym w Harmonogramie JBO 2016, ukończyła co najmniej 16. rok życia. 
  • Weryfikacja uprawnienia do głosowania przeprowadzona zostanie przez system elektroniczny w oparciu o imię i nazwisko oraz nr PESEL osoby głosującej. 
  • Osobie uprawnionej przysługuje jeden głos z możliwością jednego wskazania *
  • Dokonanie większej liczby oznaczeń niż opisana powyżej, zostanie uniemożliwione przez system elektroniczny.
  • Osoby nieposiadające komputera lub dostępu do komputera mogą skorzystać z ogólnodostępnych stanowisk do głosowania elektronicznego

 

UWAGA: Ze względu na nieprzekroczenie przez wnioski złożone w ramach zadań dodatkowych do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 kwoty określonej w § 1 pkt. 2.2 Regulaminu JBO 2016, procedura głosowania dotyczyć będzie wyłącznie zadań priorytetowych!

Zadania dodatkowe z pominięciem procedury głosowania (§ 4 Regulaminu JBO 2016) zostają przyjęte do realizacji w ramach JBO 2016 i ujęte w projekcie budżetu miasta.

JBO 2016 - stanowiska do głosowania

 

Lista punktów, z ogólnodostępnymi stanowiskami do głosowania elektronicznego

nad wnioskami złożonymi do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

 

 

1. Urząd Miasta Jelenia Góra (przybudówka ratusza, pok. nr 1) – Plac Ratuszowy 58

godziny otwarcia: poniedziałek – środa 7.30 -15.30

czwartek 7.30-16.30

piątek 7.30-14.30

 

2. Urząd Miasta Jelenia Góra (Centrum Obsługi Klienta) – ul. Ptasia 6 A

godziny otwarcia: poniedziałek – środa 7.30 -15.30

czwartek 7.30-16.30

piątek 7.30-14.30

 

3. Książnica Karkonoska – ul. Bankowa 27 (czytelnia, I piętro)

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 08.00-18.00

sobota 9.00-14.00

 

4. Filia nr 3 Książnicy Karkonoskiej – ul. Ludomira Różyckiego 4

godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00-18.00

środa 9.00-16.00

sobota 9.00-14.00

 

5. Filia nr 4 Książnicy Karkonoskiej – Plac Piastowski 32

godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00-18.00

środa 9.00-16.00

sobota 9.00-14.00

 

6. Filia nr 5 Książnicy Karkonoskiej – ul. Cieplicka 172

godziny otwarcia: poniedziałek, piątek 10.00-18.00

wtorek, czwartek 9.00-16.00

 

7. Filia nr 6 Książnicy Karkonoskiej – ul. Wrocławska 71

godziny otwarcia: poniedziałek, czwartek 10.00-18.00

wtorek 9.00-16.00

 

8. Filia nr 8 Książnicy Karkonoskiej – ul. Tadeusza Sygietyńskiego 7

godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek 10.00-18.00

wtorek, czwartek 9.00-16.00

 

9. Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa - Administracja I – ul. Ludomira Różyckiego 19

godziny otwarcia: poniedziałek 10.00-17.00

wtorek, środa, piątek 7.00-15.00

czwartek 7.00-17.00

 

10. Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa - Administracja II – ul. Tadeusza Sygietyńskiego 1

godziny otwarcia: poniedziałek 10.00-17.00

wtorek, środa, piątek 7.00-15.00

czwartek 7.00-17.00

JBO 2016 - publiczna prezentacja

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła zaprasza na otwartą publiczną prezentację wniosków zgłoszonych do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 

Przedstawienie zadań oddanych pod głosowanie odbędzie się w trzech terminach:

 

13 listopada, godz. 17.00 – JCK, ul. Bankowa 28/30

P.3 Jelenia Góra dla Królowej Sportu - bieżnia lekkoatletyczna w Cieplicach (500 000,00 zł) Opis projektu

P.5 Budowa tras wspinaczkowych przy "Morskim Oczku" ul. Krośnieńska (82 000,00 zł) Opis projektu

P.6 Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 11 (170 000,00 zł) Opis projektu

P.7 Utwardzenie drogi wzdłuż garaży za budynkami mieszkalnymi Paderewskiego 12, 14, 16, 18 z przeznaczeniem na trakt pieszo rowerowy (178 000,00 zł) Opis projektu

P.8 Remont ulicy Wiłkomirskiego wraz z parkingami wzdłuż budynków 1,3,5,7 oraz Kiepury 10,12 (480 000,00 zł) Opis projektu

P.9 Remont traktów pieszych między budynkami Elsnera 2 i 4, Moniuszki 5 i 7, Moniuszki 7 i Elsnera 2 w kierunku traktu pieszego biegnącego od Elsnera 6 i 8

(148 000,00 zł) Opis projektu

P.10 Remont ul. Wolności na odcinku od budynku nr 299 do granicy działki 41/1 (490 002,60 zł) Opis projektu

P.12 Remont chodnika ulicy Ogrodowej przy Zespole Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze (80 000,00 zł) Opis projektu 

 

16 listopada, godz. 17.00 – JCK, ul. Bankowa 28/30

P.13 Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu "Orle" - etap II (125 000,00 zł) Opis projektu

P.14 Jeleniogórska Promenada Bobru - etap II (500 000,00 zł) Opis projektu

P.16 Budowa Świetlicy Osiedlowej - Goduszyn (500 000,00 zł) Opis projektu

P.17 Wykonanie (zakup) i montaż wiat ze stojakami dla rowerów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach (258 000,00 zł) Opis projektu

P.18 Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego (400 000,00 zł) Opis projektu

P.19 Tenis pod Chojnikiem

D.2 Wyprawka dla wcześniaka (49 400,00 zł) Opis projektu

D.3 Przystań Wielu Pokoleń – Stwórzmy Miejsce Naszych Spotkań (47 000,00 zł) Opis projektu

D.4 Olimpionik SP8 Liga Sportowa Dyscyplin nietypowych (20 300,00 zł) Opis projektu

D.5 Park dla Psów Zabobrze (39 525,10 zł) Opis projektu

 

19 listopada, godz. 17.00 – MDK Muflon, ul. Cieplicka 172

D.6 Plac Zabaw w Sobieszowie (50 000,00 zł) Opis projektu

D.7 Remont schodów wejściowych z ulicy Uroczej 34 na ulicę Kochanowskiego w Jeleniej Górze (3 675,00 zł)

D.9 Festyn z Okazji Dnia Dziecka (50 000,00 zł) Opis projektu

D.12 Twój Elektroniczny  dom v2.0 – Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 (49 996,00 zł) Opis projektu

D.13 Doposażenie istniejącego placu zabaw na Osiedlu Maciejowa w urządzenia Fitness i siłowni zewnętrznej (50 000,00 zł) Opis projektu

D.15 Rowerowa Jelenia Góra - wykonanie śluz rowerowych na najważniejszych skrzyżowaniach w mieście (32 500,00 zł) Opis projektu

D.16 Budowa parkingu przy Kaplicy w Jeleniej Górze - Goduszynie (50 000,00 zł) Opis projektu

D.17 Koszulki z herbem dla rowerzystów i biegaczy naszego miasta (35 500,00 zł) Opis projektu

 

 

JBO 2016 - zadania dodatkowe

Wykaz zadań dodatkowych zgłoszonych do realizacji

w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016:

 

UWAGA: Ze względu na nieprzekroczenie przez wnioski złożone w ramach zadań dodatkowych do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 kwoty określonej w § 1 pkt. 2.2 Regulaminu JBO 2016, procedura głosowania dotyczyć będzie wyłącznie zadań priorytetowych!

Zadania dodatkowe z pominięciem procedury głosowania (§ 4 Regulaminu JBO 2016) zostają przyjęte do realizacji w ramach JBO 2016 i ujęte w projekcie budżetu miasta.


- w nawiasach wartość szacunkowa podana przez wnioskodawcę

- [przekreślenie] - wniosek nie uzyskał pozytywnej rekomendacji


 

D.1 Jesteśmy sobie bliscy - stworzenie integracyjnego placu zabaw - ul. Zjednoczenia Narodowego (46 285,70 zł) Uzasadnienie

D.2 Wyprawka dla wcześniaka (49 400,00 zł) Opis projektu

D.3 Przystań Wielu Pokoleń – Stwórzmy Miejsce Naszych Spotkań (47 000,00 zł) Opis projektu

D.4 Olimpionik SP8 Liga Sportowa Dyscyplin nietypowych (20 300,00 zł) Opis projektu

D.5 Park dla Psów Zabobrze (39 525,10 zł) Opis projektu

D.6 Plac Zabaw w Sobieszowie (50 000,00 zł) Opis projektu

D.7 Remont schodów wejściowych z ulicy Uroczej 34 na ulicę Kochanowskiego w Jeleniej Górze (3 675,00 zł)

D.8 Miasteczko Ruchu Drogowego "Dołek" Zabobrze (50 000,00 złUzasadnienie

D.9 Festyn z Okazji Dnia Dziecka (50 000,00 zł) Opis projektu

D.10 Turniej Piłki Nożnej Orlików -"Jelenia Góra Cup 2015" (50 000,00 zł) Uzasadnienie

D.11 Tenis pod Chojnikiem (49 673,00 zł) Uzasadnienie

D.12 Twój Elektroniczny  dom v2.0 – Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 (49 996,00 zł) Opis projektu

D.13 Doposażenie istniejącego placu zabaw na Osiedlu Maciejowa w urządzenia Fitness i siłowni zewnętrznej (50 000,00 zł) Opis projektu

D.14 Naprawa i modernizacja placu parkingowego i fragmentu ciągu pieszego przy zbiegu ul. Wolności i A. Struga (50 000,00 złUzasadnienie

D.15 Rowerowa Jelenia Góra - wykonanie śluz rowerowych na najważniejszych skrzyżowaniach w mieście (32 500,00 zł) Opis projektu

D.16 Budowa parkingu przy Kaplicy w Jeleniej Górze - Goduszynie (50 000,00 zł) Opis projektu

D.17 Koszulki z herbem dla rowerzystów i biegaczy naszego miasta (35 500,00 zł) Opis projektu

JBO 2016 - zadania priorytetowe

Wykaz zadań priorytetowych zgłoszonych do realizacji

w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016:


 - w nawiasach wartość szacunkowa podana przez wnioskodawcę

- [przekreślenie] - wniosek nie uzyskał pozytywnej rekomendacji


 

 

P.1 Remont dachu i zadaszenie tarasu w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (89 732,08 zł) Uzasadnienie

P.2 Park Paulinum - piłkarska baza Jeleniej Góry (500 000,00 zł) Uzasadnienie

P.3 Jelenia Góra dla Królowej Sportu - bieżnia lekkoatletyczna w Cieplicach (500 000,00 zł) Opis projektu

P.4 Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem sportowym dla dzieciw Parku Norweskim (367 600,00 zł) Uzasadnienie

P.5 Budowa tras wspinaczkowych przy "Morskim Oczku" ul. Krośnieńska (82 000,00 zł) Opis projektu

P.6 Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 11 (170 000,00 zł) Opis projektu

P.7 Utwardzenie drogi wzdłuż garaży za budynkami mieszkalnymi Paderewskiego 12, 14, 16, 18 z przeznaczeniem na trakt pieszo rowerowy (178 000,00 zł) Opis projektu

P.8 Remont ulicy Wiłkomirskiego wraz z parkingami wzdłuż budynków 1,3,5,7 oraz Kiepury 10,12 (480 000,00 zł) Opis projektu

P.9 Remont traktów pieszych między budynkami Elsnera 2 i 4, Moniuszki 5 i 7, Moniuszki 7 i Elsnera 2 w kierunku traktu pieszego biegnącego od Elsnera 6 i 8

(148 000,00 zł) Opis projektu

P.10 Remont ul. Wolności na odcinku od budynku nr 299 do granicy działki 41/1 (490 002,60 zł) Opis projektu

P.11 Drenaż terenu zabytkowego osiedla Fuellera (170 000,05 zł) Uzasadnienie

P.12 Remont chodnika ulicy Ogrodowej przy Zespole Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze (80 000,00 zł) Opis projektu 

P.13 Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu "Orle" - etap II (125 000,00 zł) Opis projektu

P.14 Jeleniogórska Promenada Bobru - etap II (500 000,00 zł) Opis projektu

P.15 Tu mieszkam i tu odpoczywam - zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic Drzymały, Świętojańska i Złotnicza - etap II (429 296,01 zł) Uzasadnienie

P.16 Budowa Świetlicy Osiedlowej - Goduszyn (500 000,00 zł) Opis projektu

P.17 Wykonanie (zakup) i montaż wiat ze stojakami dla rowerów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach (258 000,00 zł) Opis projektu

P.18 Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego (400 000,00 zł) Opis projektu

P.19 Tenis pod Chojnikiem (D.11)

Subscribe to RSS - budżet obywatelski

 

Kalendarz FB