• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Ogłoszenie Prezydenta Miasta
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze, Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010, Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Zaproszenie do komisji (plik pdf)

Formularz zgłoszeniowy dla kandydata (plik doc)

 


 
Biuletyn Informacji Publicznej
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow