• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Galeria
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Dotacje na zabytki w 2014 roku – I nabór wniosków
Zgodnie z Uchwałą Nr 32.VII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 roku, Miasto Jelenia Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2014. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określa załączona Uchwała.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2013 roku.

Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze, należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jelenia Góra, pokój 14 lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

Informacji udziela: 

Wydział Kultury i Turystyki

Monika Jabłońska, tel. 75 75 49 853

Dokumenty do pobrania:

 1. Formularz wniosku o udzielenie dotacji,
 2. Formularz sprawozdania z wykonania prac,
 3. Uchwała Nr 32.VII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011 roku,
 4. Uchwała Nr 171.XX.2011 Jeleniej Góry z dnia 6 grudnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 32.VII.2011 z dnia 1 lutego 2011 roku
 5. Wykaz prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych objętych dofinansowaniem z budżetu miasta Jelenia Góra,
 6. Obowiązkowe załączniki do wniosku,
 7. Oświadczenie o pomocy de minimis (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) – dotyczy wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą w związku z dotowanym zabytkiem,
 8. Skorygowany harmonogram i kosztorys – wzór.
 
Biuletyn Informacji Publicznej
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow