Masz głos, czyli akcja dla aktywnych

Ruszyła nowa edycja akcji Masz Głos! Do końca września można zgłaszać się do niej przez formularz rejestracyjny. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny i otwarty dla osób oraz organizacji z całej Polski.

Organizatorzy zapraszają do udziału zaangażowanych lokalnie – zarówno tych, którzy będą stawiać pierwsze korki, jak i bardziej doświadczonych – organizacje, grupy nieformalne, rady młodzieżowe, rady seniorów, rady osiedla, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury. Zapraszamy nowych, chętnych działać w Masz Głos i dotychczasowych uczestników!

W edycji 2019/2020 stworzono specjalny katalog przykładowych pomysłów na lokalne działanie, którymi można zainspirować się lub zaproponować własny pomysł. Koordynatorzy pomogą w ułożeniu planu, nawiązaniu współpracy z pozostałymi mieszkankami, mieszkańcami, z samorządem, a przede wszystkim będą wspierać we wdrażaniu pomysłu w życie.

Dla zainteresowanych interaktywnym zdobywaniem wiedzy przewidziano webinaria.

Co można zrobić? Gdzie znajduje się formularz rejestracyjny? Więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://www.maszglos.pl/

 

Masz Głos to prowadzona od 2006 roku przez Fundację im. Stefana Batorego ogólnopolska akcja mająca na celu budowanie dialogu i współpracy pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi, wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za losy gminy wśród mieszkanek i mieszkańców, a także zwiększanie ich udziału w życiu publicznym.

– Uczestnicy akcji Masz Głos pokazują, że ludzie chcą korzystać ze swoich praw i mieć wpływ na miejsca, w których żyją, że się angażują. Pokazują, że samorząd to żywa idea. Działają w całej Polsce, również w bardzo małych miejscowościach. Tam nie dociera kamera, a dzieją się znakomite rzeczy. Fundacja docenia ludzi, którzy je robią; pragnie popularyzować ich wysiłek i kreatywność” – Aleksander Smolar, Prezes Fundacji im. Stefana Batorego

Od 2006 roku swoim działaniem akcja ponad 700 gmin, czyli 28% gmin w całej Polsce, a wzięło w niej udział ponad 2600 uczestniczek i uczestników. Udział w akcji jest bezpłatny.

 


24.09.2019r.

 

Kalendarz FB