Oświata w liczbach...

Do pierwszych klas szkół podstawowych w Jeleniej Górze poszło – według stanu na 20.09. niespełna 600 uczniów, dokładnie – 566. Ta liczba może się jeszcze odrobinę zmienić, bo praktyka mówi, iż do końca września każdego roku szkolnego można spodziewać się przesunięć, nie tylko między szkołami, ale też nawet między gminami, jednak te zmiany nie będą już duże sięgną co najwyżej kilkuosobowej grupki.

Zgodnie z przewidywaniami największą liczebnością pierwszoklasistów może się pochwalić SP 11, gdzie naukę rozpoczęło 125 dzieci, najmniejsze oddziały (ale pełne) mają trzy szkoły – SP 5 i SP 15 (po 21 osób) oraz SP 7 (25).

 

 

Kalendarz FB