Ostatni wyjazd PSZOK

W tym roku mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyjedzie na ulice Jeleniej Góry 24 razy. Ostatnia zbiórka odbędzie się na Osiedlu Łomnickim w sobotę 12 października. Kolejny raz PSZOK zobaczymy w kwietniu 2020 r.

Podczas dotychczasowych zbiórek w 23 miejscach Jeleniej Góry odpady dostarczyło 724 mieszkańców miasta. W porównaniu z rokiem ubiegłym frekwencja wzrosła o ponad 18 procent, a w porównaniu z rokiem 2016 wzrosła niemal sześciokrotnie!

W 2019 roku do mobilnego PSZOK mieszkańcy dostarczyli około 5,5 ton odpadów problemowych, czyli o tonę więcej niż w roku ubiegłym.

Galeria: 

 

Kalendarz FB