Podziemne pojemniki do segregacji odpadów - jak z nich korzystać?

Przy ul. Bankowej i ul. Jasnej w Jeleniej Górze funkcjonują podziemne pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, które składają się z pojemników na papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne i odpady zmieszane.
 
Nowoczesny i estetyczny wygląd pojemników poprawia walory wizualne śródmieścia i jednocześnie umożliwia mieszkańcom selektywną zbiórkę odpadów. Pojemniki zabezpieczone są elektronicznym systemem i mogą korzystać z nich osoby posiadające karty dostępu.
 
Prosimy mieszkańców o rozważne korzystanie z pojemników, ponieważ podczas monitoringu miejsca urzędnicy często zastają zapchane komory wrzutowe. Z uwagi na powyższe prosimy o niewrzucanie do pojemników podziemnych: 
- worków większych niż 80 litrów;
- niezgniecionych kartonów;
- dużych bloków styropianu;
- odpadów wielkogabarytowych;
- odpadów poremontowych;
- innych odpadów mogących zapchać wrzut.
 
Kilka razy odnotowano akty wandalizmu, polegające na siłowym otwieraniu komór wrzutowych bez użycia karty, co skutkowało awarią pojemników i koniecznością ich naprawy.
 
W celach prewencyjnych poniżej przedstawiamy krótką instrukcję obsługi podziemnych pojemników.
 
Instrukcja obsługi podziemnych pojemników:
1. Aby otworzyć komorę wrzutową należy delikatnie przyłożyć kartę do ikony z narysowaną dłonią z kartą (na zdjęciu), nie do wyświetlacza.
2. Po przyłożeniu i akceptacji karty, nastąpi sygnał dźwiękowy.
3. Po sygnale należy lekko pociągnąć za uchwyt znajdujący się na komorze wrzutowej.
4. Do komory wrzucamy worek z odpadami, który nie przekracza możliwości objętościowych komory. 
5. Po wrzuceniu worka z odpadami, zamykamy komorę lekko ciągnąc uchwyt w dół.
6. Po zamknięciu komory, pojemnik automatycznie się zablokuje.
 
Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie pobrali kart proszeni są o pilny kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami, ponieważ w miejscu, gdzie pojawi się podziemny system gromadzenia odpadów, sukcesywnie są usuwane zwykłe pojemniki na odpady.
 
Miejsce wydawania kart:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
Referat Gospodarki Odpadami, 
ul. S. Okrzei 10 Jelenia Góra, II piętro, pokój 206d
 
Galeria: 

Grupa:

 

Kalendarz FB