Prace Leśne na Zabobrzu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje, że w marcu przystępuje do prac leśnych w lasach komunalnych położonych rejonie Zabobrza w obrębie ewidencyjnym Nr 60, na granicy z Gminą Jeżów Sudecki, za Leroy Merlin, w rejonie starego basenu.

Przewidziane prace ujęte są w aktualnym Uproszczonym Planie Urządzania Lasu Lasów Komunalnych. Przeprowadzane prace będą miały charakter cięć pielęgnacyjnych i polegać będą na sanitarnym porządkowaniu lasu. Usuwany będzie posusz jałowy, drzewa martwe, obumierające oraz stanowiące zagrożenie. Dodatkowo w niektórych wydzieleniach prowadzone będą prace za pomocą rębni IV polegające na wykonaniu cieć odnowieniowych na małych powierzchniach manipulacyjnych. Obszar prac będzie oznakowany tablicami informacyjnymi, prosimy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z terenu i respektowaniu zaleceń miejskiej służby leśnej.

Planowane zakończenie prac: 15.04.2021 r.

 

Kalendarz FB