Przyjmowanie wniosków na dodatek mieszkaniowy

Wszystkie osoby które mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą pobrać wniosek ze strony BIP Urzędu Miasta. Wnioski można odebrać osobiście z punktu informacyjnego na ulicy Sudeckiej 29. W przypadku problemów z wnioskiem, pracownicy telefonicznie dokładnie informują jak należy wypełnić taki wniosek. Skompletowany wniosek można przesłać mailem na adres wgm_um@jeleniagora.pl, za pomocą poczty lub złożyć osobiście poprzez wrzucenie do skrzynki w punkcie na ulicy Sudeckiej 29

telefon kontaktowy:
75 75 46 270
adres e-mail 
wgm_um@jeleniagora.pl

Wniosek

 

Kalendarz FB