Spotkanie dla pracodawców poszukujących przeszkolonego stażysty.

,,Edukacja kluczem do kariery’’! - Spotkanie dla pracodawców zainteresowanych przyjęciem przeszkolonego uczestnika na staż. Miasto Jelenia Góra oraz firma Syntea S.A. zapraszają Pracodawców na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości przyjęcia stażystów, które odbędzie się 21 marca 2018 r. o godz. 9:00 w sali nr  15 w budynku Ratusza Miejskiego.

Spotkanie dotyczyć będzie projektu realizowanego przez Urząd Miasta Jelenia Góra pt. ,,Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w Mieście Jelenia Góra”, współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

Spotkanie ma na celu przedstawienie pracodawcom możliwości przyjęcia przeszkolonego uczestnika projektu na staż. W ramach projektu zagwarantowane jest wynagrodzenie dla opiekunów stażystów oraz inne korzyści wynikające ze współpracy w ramach projektu. W projekcie biorą udział trzy jeleniogórskie szkoły: Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej, Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Poszukiwane staże o kierunkach kształcenia: technik weterynarii, technik leśnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik elektronik, technik logistyk, technik analityk.

Pracodawco serdecznie zapraszamy!

Wydział Edukacji i Sportu
Urzędu Miasta Jeleniej Góry
 
11
 
Galeria: 

 

Kalendarz FB