Sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów z terenu Jeleniej Góry w 2019 roku

 

 

Miasto Jelenia Góra ogłasza akcję sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów z terenu Jeleniej Góry.

Celem akcji jest zapobieganie niekontrolowanemu przyrostowi populacji tych zwierząt w mieście.

Koordynatorem akcji jest Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Sterylizacja odbywać się będzie nieodpłatnie w Gabinecie Weterynaryjnym ”Eskulap” ul. Południowa, 58-500 Jelenia Góra

lek. wet. Krzysztof Zieziula, na podstawie wydawanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska „Karty sterylizacji/kastracji kota”.

Wydawanie kart rozpocznie się od dnia 07.03.2019 r. od godz. 930 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Stefana Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra pok. 206.

Szczegółowy zakres rzeczowy usługi obejmuje:

  1. badanie ogólne stanu zdrowia kota, które stanowi czynnik dopuszczający do wykonania właściwego zabiegu,
  2. sterylizację chirurgiczną kotki lub kastrację chirurgiczną kocura,
  3. oznaczenie kotki w czasie zabiegu przez wycięcie niewielkiego fragmentu lewego ucha w kształcie trójkąta.,
  4. udzielenie opiekunowi (karmicielowi) kota informacji o koniecznej opiece po zabiegu,
  5. zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku wystąpienia powikłań po zabiegu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz FB