Ważna informacja dla jeleniogórzan

Ważna informacja dla Mieszkańców Jeleniej Góry – odbiorców gazu korzystających z usług firmy PROTON POLSKA ENERGIA sp. z o.o. (dawniej – GAZOENERGIA Polskie Zakłady Energetyczne, sp. z o.o.).

Firma ta zaprzestała z dniem 8 lutego br. świadczenia usług w zakresie dostawy paliw gazowych, niemniej jej klienci nie muszą się obawiać braku gazu. Paliwo to jest dostarczane nieprzerwanie przez tzw. sprzedawcę awaryjnego, który przejął ten obowiązek.

„Sprzedawcą awaryjnym” jest firma PGNiG Obrót Detaliczny, sp. z o.o.

Istotną informacją jest, aby płatności za dostawę gazu po dniu 8 lutego br. nie kierować na konto firmy PROTON POLSKA ENERGIA.

„Sprzedawca awaryjny” – to znaczy PGNiG Obrót Detaliczny powinien przekazać odbiorcy końcowemu stosowną umowę w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

Komunikat niniejszy ma na celu wyjaśnienie Klientom firmy PROTON, że list z PGNiG nie jest błędem tej firmy, a tylko dowodem zmiany dostawy paliw gazowych.

 

Kalendarz FB