Wystawa Oskar Adam Keil (1856-1936)- przedsiębiorca i wydawca

 
Od 17.11.2016 | 8:00 do 31.1.2017 | 19:00

Organizatorzy:


Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB