Zapraszamy do udziału w projekcie „Stąd JESTEM, to WIEM”

„Stąd JESTEM, to WIEM” to projekt, którego istotą jest opowieść. Opowieść o powojennych przesiedleniach, o zwyczajach, języku i tradycjach STAMTĄD oraz o tym, jak kształtowała się nowa rzeczywistość TU. Opowieść ta będzie miała swe filmowe i teatralne wcielenie. Nurtowani świadomością, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może usłyszeć tę historię od jej świadków, twórcy Fundacji Mandala oraz Fundacji Otwartej zapraszają do udziału w warsztatach filmowych, przystąpienia do grupy teatralnej oraz przede wszystkim – poszukiwania historii i fotografii STAMTĄD, STĄD, z wtedy. 

„Widzisz to zaKRESkowane?”, „zaKRESkuj, skąd jesteś”. Twórcy projektu poszukują historii przesiedleńców na tereny Ziem Odzyskanych z dawnych Kresów Wschodnich, ale także innych części Polski. Zakładając powstanie filmów dokumentalnych oraz spektaklu z nurtu teatru dokumentalnego, chcą jednak przede wszystkim  s p o t k a ć  świadków, uczestników powojennej historii i w kameralnym dialogu móc usłyszeć ich opowieść. Spotkanie jest jednym z najistotniejszych elementów projektu. Spotkanie międzypokoleniowe. Spotkanie, w czasie którego młodzi usłyszą historie, o które być może dotąd nie zapytali. Opowieści o przestrzeniach, zwyczajach, oswajaniu nowego. Opowieści o kulturze, tradycjach i języku, o tym, jak mieszały się ze sobą niepokój i entuzjazm, stare i nowe. Do tych korzeni dolnośląskości sięga projekt „Stąd JESTEM, to WIEM”. Projekt został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry pana Marcina Zawiły.

Projekt jest otwarty. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich tych, którzy byli świadkami i uczestnikami powojennych przesiedleń, ale także tych, którzy znają opowieści dotyczące tego czasu. Projekt powołuje też grupę twórczą. Jakie są warunki rekrutacji? Empatia, gotowość nauki nowych sposobów wyrazu artystycznego. Cierpliwość słuchania. Ciekawość historii. Umiejętność dotarcia do osób, które zechcą opowiedzieć przed kamerami swój świat STAMTĄD i ten zaraz po przesiedleniu TU. Wrażliwość na słowo, na obraz. Przede wszystkim – na człowieka, na rozmówcę. Szacunek do jego historii. W projekcie wezmą udział także podopieczni Fundacji Mandala oraz uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego. 

By przygotować uczestników projektu do rozmów, mających charakter wywiadów, w ramach projektu odbędą się intensywne warsztaty z zakresu poetyki i realizacji filmów dokumentalnych oraz praktyczne zajęcia dziennikarskie dotyczące przeprowadzania pogłębionych wywiadów. Warsztatom będą towarzyszyć otwarte projekcje filmów zrealizowanych na Dolnym Śląsku  oraz wykłady poświęcone powojennej historii Ziem Odzyskanych. Intensywny kurs warsztatu aktorskiego z zakresu improwizacji, ekspresji i wyrazistości scenicznej czeka także specjalnie powołaną grupę teatralną Zobacz Usłyszane. 

Projekt „Stąd JESTEM, to WIEM” został powołany do życia przez dwie fundacje. 

Misją Fundacji Mandala jest wspieranie społeczności w kształtowaniu otwartej postawy na drugiego człowieka, bez względu na jego wiek i pochodzenie. Jednym z głównych projektów Fundacji jest Wolna Szkoła Mandala, która zamiast standaryzacji i rywalizacji pokazuje, jak ważne są szacunek, wolność i niezależność jednostki. 

Fundacja Otwarta to nowo powstający byt na jeleniogórskiej mapie kulturalnej. Otwarta chce na bieżąco reagować na szybko zmieniającą się rzeczywistość, przeciwdziałać dyskryminacji oraz animować i rewitalizować przestrzeń publiczną. Misją Fundacji jest wspieranie twórczych i refleksyjnych postaw, przybliżanie do kultury i współdziałanie mieszkańców miasta. Fundacja będzie miała charakter otwartej pracowni, inkubatora pomysłów. 

Jedną z pierwszych okazji do spotkania będzie zebranie informacyjne dotyczące szczegółowego przebiegu projektu, które odbędzie się 23 lipca o godz. 17.00 w jeleniogórskiej Galerii BWA przy ul. Długiej 1, która jest partnerem strategicznym projektu. Poznamy wtedy także termin przesłuchań do nowo powstającej grupy teatralnej.

Organizatorzy projektu zapraszają także do swojego stanowiska „zaKRESkuj, skąd jesteś” w dniach 21–22 lipca. Lokalizacja: jeleniogórski rynek. Będzie to swoista inauguracja projektowych działań, pierwsze spotkanie z obrazami przeszłości. Organizatorzy zachęcają, by przynieść w tych dniach fotografie dotyczące okresu powojennych przesiedleń. Staną się one częścią poprojektowej wystawy ze zbiorów mieszkańców Jeleniej Góry.  Dzieląc się tymi zdjęciami, dajemy im życie szersze niż karty rodzinnego albumu, by te bezcenne pamiątki mogły służyć szerszemu gronu i nieść dalej zawartą w nich opowieść.

 

Projekt „Stąd JESTEM, to WIEM” – ważne daty i miejsca:

21–22 lipca, jeleniogórski rynek – pierwsze czekanie na uczestników projektu

23 lipca godz. 17.00 – spotkanie z organizatorami projektu w Galerii BWA, ul. Długiej 1

wrzesień–październik – realizacja nagrań filmowych

sierpień–listopad – działania teatralne

listopad–grudzień – finał projektu „Stąd JESTEM, to WIEM”

Fundacja Otwarta oraz Fundacja Mandala zapraszają.

 

Projekt „Stąd JESTEM, to WIEM” finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ze środków Miasta Jelenia Góra.

11

 

Plakat

 

 

Kalendarz FB