Zaproszenie dla JST, NGO, PES

 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Jeleniogórskiego oraz UM Jelenia Góra - Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych zaprasza: przedstawicieli JST oraz Organizacji Pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące projektu OWES dla Subregionu Jeleniogórskiego na lata 2019-2022
 
Termin: 29-08-2019
 
Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Jeleniogórskiego we współpracy z Urzędem Miasta Jelenia Góra
 
Godzina spotkania:  14:00 – 15:00
 
Miejsce:  spotkanie odbędzie się w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 29, I piętro sala nr 13.
 
Celem głównym działań OWES dla Subregionu Jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie. W ramach projektu prowadzone będą liczne bezpłatne działania, takie jak: udzielanie dotacji [21,000.00zł], animacje, pikniki edukacyjne, 2-dniowe wizyty studyjne, doradztwo, szkolenia oraz wiele innych. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 690-095-540 lub na adres pabian@sirr.pl najpóźniej do dnia 28.08.2019

 


23.09.2019

 

 

Kalendarz FB