Zaproszenie do nabycia udziałów FPK sp. z o.o. w Jeleniej Górze

 
W dniu 22 lutego 2019 r. ukazało się Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert i negocjacji w przedmiocie nabycia 80 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 400.000 zł, należących do Miasta Jelenia Góra w spółce pod firmą Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z ofertą sprzedaży udziałów i rozważenia możliwości złożenia odpowiedzi na zaproszenie.
 
Pełna treść Ogłoszenia: (link do Ogłoszenia)

 

Kalendarz FB