„Piękny jest ten świat”, Prelekcja fotograficzna Stanisława Dąbrowskiego

 
17.3.2020 | Od 16:00 do 17:30

Organizatorzy:


Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB