Urzędy i instytucje

 

Sądy i prokuratury

Instytucje Lokalne

Inspekcja Państwowa

Urzędy Administracji Samorzadowej

Urzędy Administracji Centralnej

 

 

Sądy i prokuratury

 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Al. Wojska Polskiego 56
tel. 075 641 51 00


Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

ul. Mickiewicza 21
tel. 075 64 71 700

VI Wydział Ksiąg Wieczystych i V Wydział Gospodarczy

ul. Bankowa 18


Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

ul. Muzealna 9
tel. 075 64 28 400


Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze

ul. Matejki 17
tel. 75 64 28 460
fax 75 64 28 484


 

Instytucje Lokalne

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

ul. Kochanowskiego 10
tel. 075 64 73 119


Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

o. "Sudety Zachodnie"
ul. 1-go Maja 86
tel. 75 75 258 51


Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej

ul. Bankowa 27
tel. 075 76 76 925


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Grupa Karkonoska
ul. Sudecka 79
tel. 075 75 24 734


Pogotowie Ratunkowe

ul. Ogińskiego 6
tel. 075 75 75 23 636


Uzdrowisko Cieplice

ul. P. Ściegiennego 5/7
tel. 075 75 51 003


Komenda Miejska Policji

ul. Armii Krajowej 5
tel. 075 75 26 938


Straż Miejska

ul. Armi Krajowej 19
tel. 075 75 25 162


Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego

ul. 1-go Maja 27
tel. 075 75 23 293


Euroregion NYSA

ul. 1-go Maja 57
tel. 075 75 22 045


Urzędy Pocztowe w Jeleniej Górze

1. UP nr 1 ul. Pocztowa 9 - 10 tel. 75 75 235 30, fax 75 75 220 51
2. UP nr 3 ul. Wolności 58 tel. 075 764 95 76
3. UP nr 5 ul. Podchorążych 1 tel. 075 752 44 37
4. UP nr 7 ul. Plac Ratuszowy 56 tel. 075 752 61 32
5. UP nr 8 ul. Różyckiego 4 tel. 075 754 30 78
6. UP nr 9 Plac Piastowski 6 tel. 075 755 16 60
7. UP nr 10 Osiedle XX - Lecia 3 tel. 075 755 15 74
8. UP nr 12 ul. Chopina 10 tel. 075 755 37 30
9. UP nr 13 ul. Noskowskiego 10 tel. 075 754 23 45
10. UP nr 14 ul. Sygietyńskiego 8 tel. 075 754 28 68


Zarząd Parków Krajobrazowych w Jeleniej Górze

ul. Kamiennogórska 2
tel. 075 75 53 735


Karkonoski Park Narodowy

ul. Tytusa Chałubińskiego 23
tel. 075 75 53 723


 

Inspekcja Państwowa

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrocławiu

o. Jelenia Góra
ul. Kasprowicza 17
tel. 075 75 24 906


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

ul. Kasprowicza 15 b
tel. 075 75 25 027


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

o. Jelenia Góra
ul. Groszowa 1
tel. 075 75 25 240


Państwowa Inspekcja Pracy

o. Jelenia Góra
ul. Wincentego Pola 8a
tel. 075 75 26 871


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

o. Jelenia Góra
ul. Warszawska 28
tel. 75 76 794 12


Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

o. Jelenia Góra
ul. Morcinka 33a
tel. 075 75 33 294


Państwowa Straż Rybacka

Posterunek Jelenia Góra
ul. Morcinka 33a
tel. 075 76 49 166


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej

o. Jelenia Góra
ul. Sudecka 5
tel. 075 64 12 427


 

Urzędy Administracji Samorzadowej

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

ul. Kochanowskiego 10
tel. 075 64 73 100 fax. 075 75 26 419

Biuro Rady Powiatu
Wydział Organizacyjno Prawny
Wydział Finansowy
Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia
Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

ul. Sudecka 38

Wydział Komunikacji tel. 075 64 73 200 fax. 075 64 73 212
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 075 64 73 215

ul. Matejki 17
tel. 075 64 73 228

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
- Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Regionalny Punkt Kontaktowy dla Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013
Plac Ratuszowy 32/32a
tel. 075 76 49 466 fax 075 75 24 940


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze

ul. Ogińskiego 6
tel. 075 75 37 100

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

ul. Obrońców Pokoju 26a
tel. 075 76 987 32


Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

ul. Podchorążych 15
tel. 075 64 73 163

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Al. Wojska Polskiego 18
tel. 075 75 22 754


Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Podchorążych 15
tel. 75 64 73 290 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów

ul. Ptasia 2a
tel. 075 64 20 033
fax. 075 64 20 034


 

Urzędy Administracji Centralnej

Dolnośląski Urząd Wojewódzki Delegatura w Jeleniej Górze

ul. Wiejska 29
tel. 75 76 47 300 - 309 fax. 075 7647229

Wydziały:

Wydział Rozwoju Regionalnego ( geodezja, architektura, turystyka)
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Wydział Polityki Społecznej
Wydział Finansów i Budżetu
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Biuro Dyrektora Generalnego
Zakład Obsługi Urzędu
Zarząd Drogowych Przejść- Granicznych


ul. Wiejska 29 tel. 075 76 47 711 lub 722 fax. 075 75 22 331

* Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (Paszporty)


Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze

ul. Wolności 121
tel. 75 64 73 500
fax 75 64 73 537


Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu

o. Jelenia Góra
ul. Okopowa 6
tel. 75 75 26 926


Urząd Celny w Jeleniej Górze

ul. Cieplicka 128
tel. 75 75 53 043


Regionalna Izba Obrachunkowa

Zespół Jelenia Góra
ul. Jasna 11
tel. 75 64 50 060


Narodowy Fundusz Zdrowia

Oddział w Jeleniej Górze
ul. Wolności 18
tel. 75 64 58 709


Agencja Nieruchomości Rolnych

ul. Piłsudskiego 35
tel. 75 75 25 488


Archiwum Państwowe

o. Jelenia Góra
ul. Podchorążych 2
tel. 75 64 499 40


Wojewódzki Konserwator Zabytków

o. Jelenia Góra
ul. 1-go Maja 23
tel. 75 75 26 865


Krajowe Biuro Wyborcze

o. Jelenia Góra
ul. Morcinka 33a
tel. 75 76 78 849


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

o. Jelenia Góra
ul. Morcinka 33a
tel. 75 76 48 093


Państwowa Agencja Atomistyki

o. Jelenia Góra
ul. Sudecka 38
tel. 75 75 26 953


Obwodowy Urząd Miar

ul. Bankowa 23
tel. 75 75 23 381


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o. Jelenia Góra
al. Jana Pawła II 13
tel. 75 718 61 10 sekretariat
75 718 61 18 informacja emerytalno-rentowa
75 718 61 27 informacja ubezpieczeń
75 718 61 11 kancelaria


Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Inspektorat Jelenia Góra

ul. Sygietyńskiego 10
tel. 75 64 68 400


Urząd Statystyczny o. Jelenia Góra

ul. 1-go Maja 1
tel. 75 64 24 001


Kuratorium Oświaty o. Jelenia Góra

ul. Piłsudskiego 12
tel. 75 764 76 13

 

Kalendarz FB