Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zachęcamy wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska do włączania się w proces oddolnego współdecydowania o zawartości przygotowywanego Programu poprzez wypełnienie poniższej ankiety.  Ankieta została opracowana przez Wykonawcę Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska tj. Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w Chybiu. Wszelkie pytania odnośnie zawartości oraz sposobu wypełnienia ankiety można kierować bezpośrednio do Wykonawcy Programu  tel. +48 736 228 008, adres e-mail: k.ioannidis@eko-precyzja.eu

ANKIETA DO WYPEŁNIENIA

 

Kalendarz FB