Wolontariat

Wolontariusz Roku 2021

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konkursie - Wolontariusz Roku (edycja 2021).

 

Wolontariusz Roku 2020

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konkursie - Wolontariusz Roku (edycja 2020).

 

Wolontariusz Roku 2019

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konkursie - Wolontariusz Roku (edycja 2019).

Wolontariusz Roku 2018

Zarządzenie nr 0050.1580.2018.VII w sprawie ogłoszenia konkursu o tytuł "Wolontariusza Roku"

Wolontariusz Roku 2017

„Wolontariusz Roku”, to konkurs którego celem jest promowanie postaw prospołecznych, zaangażowania w działalność na rzecz środowiska lokalnego, rozpowszechnianie różnych form pracy wolontariackiej oraz prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy

 

Kalendarz FB