Rekrutacja do szkół i przedszkoli

 

Komunikat w sprawie naboru do przedszkoli i szkół podstawowych(link)

 

Podstawa Prawna:

Zarządzenie nr 0050.412.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra:


 


Zarządzenia nr 0050.411.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2020/2021

 

Kuratorium Oświaty ( informacje/terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych)


 

Poniżej, zasady rekrutacji do poszczególnych placówek oświatowych

 

  


 

 

Kalendarz FB