Rekrutacja do szkół i przedszkoli

 

 

Podstawa Prawna:

Zarządzenie nr 0050.412.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra:


 


Zarządzenia nr 0050.411.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2020/2021
 

Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zarzadzenie-nr-22019-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-4-stycznia-2019-r/

Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych:  https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zarzadzenie-nr-32019-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-4-stycznia-2019-r/


 

Poniżej, zasady rekrutacji do poszczególnych placówek oświatowych

 

nabór uzupełniający do klas I szkoły podstawowej prowadzi:

1. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jeleniej Górze, ul. Lotnictwa 1;

2. Szkoła Podstawowa nr 15 w Jeleniej Górze, ul. Kamiennogórska 9.   


 

 

Kalendarz FB