Strategie, programy, plany

 

Raport o stanie gminy    

 

Raport o stanie gminy

załącznik do raportu  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jelenia Góra                      

Uchwała Nr 134.XVIII.2015 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jelenia Góra" 

Program usuwania azbestu

Uchwała nr 516.LVI.2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.

 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jelenia Góra na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r 

 

Program Ochrony Środowiska

Sprawozdanie 2017-2018


Analiza zasadności i możliwości utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i / lub parku technologicznego 

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze

Plan Gospodarki Odpadami na lata 2008-2012

Plan Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami - okładka

Plan Gospodarki Odpadami - załącznik 1

Plan Gospodarki Odpadami - załącznik 2

Plan Gospodarki Odpadami - załącznik 3

Plan Gospodarki Odpadami - załącznik 4

 

Strategia Rozwoju Miasta Jelenia Góra

 Strategia rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025

 Zeszyt I - Diagnoza społeczno-gospodarcza

 Zeszyt II - Analiza jakościowa

 Zeszyt III - Wdrożenie, monitorowanie, ewaluacja

 Prognoza Oddziaływania Na Środowisko

 Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025 - raport z ewaluacji Strategii za lata 2016-2018

 Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwoju Miasta Jeleniej Góry - raport za 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwoju Miasta Jeleniej Góry - raport za 2020 r.

 

 

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego

Uchwała nr 640/L/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2015-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry

Raport z monitoringu LPR za 2020r.

 

Strategia Promocji Miasta Jelenia Góra 2006-2015

Strategia Promocji Miasta Jelenia Góra

 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Aby zapoznać się z treścią strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego musisz przejść do strony Województwa Dolnośląskiego

 

Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

 1. UCHWAŁA NR XLVI154414
 2. UCHWAŁA NR XV35015 zmiana uchwały nr XLVI154414
 3. UCHWAŁA NR XXXVIII 1255 17 zmiana uchwały nr XLVI154414
 4. UCHWAŁA NR XL-1330-17 ws. pyłu PM 2,5
 5. Podsumowanie i uzasadnienie do programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej art.55
 6. UCHWAŁA NR XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r 

Analiza terenów inwestycyjnych pod planowaną budowę Hali Widowiskowo - Sportowej na obszarze Miasta Jelenia Góra

  Hala Widowiskowa

 

Kalendarz FB