Obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021r. do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB !!!

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Czym jest deklaracja do CEEB?

To rodzaj ankiety w której podaje się:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

  • adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja do CEEB?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy należy złożyć deklarację do CEEB?

Od 1 lipca 2021 r.

Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Uwaga: obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Jak złożyć deklarację do CEEB?

W formie elektronicznej, czyli przez Internet – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu poprzez stronę: https://zone.gunb.gov.pl/

W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Jelenia Góra : Wydział Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze pokój nr 213

 

Szczegóły na stronie:

 

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz FB