Zielona Jelenia Góra

Miasto Jelenia Góra charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem terenów zieleni, wynikającym głównie ze specyfiki swojego położenia wśród okolicznych gór i wzniesień terenu, jak i również ze sposobu, w jaki miasto rozrastało się przez wieki, pochłaniając kolejne tereny stające się później miejskim parkami lub zieleńcami. Obecnie powierzchnia utrzymywanej zieleni miejskiej Jeleniej Góry obejmuje prawie 100 ha, w tym: 8 parków miejskich oraz liczne zieleńce (skwery), które niekiedy mają również charakter małych parków. Specyficzną grupę terenów zieleni stanowią miejskie place zabaw, których jest obecnie 29.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Okrzei 10
 
tel. 75 75 46 306
 

 

 

Kalendarz FB