"Pudełko Życia"

„Pudełko Życia” to projekt, który ma na celu zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym oraz samotnym wsparcia w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia, podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne.

Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o pacjencie w jednym miejscu. Pudełko może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie podać podstawowych informacji o swojej chorobie, uczuleniach czy zażywanych lekach.
 
Jak to działa?
 
Krok 1. Odbierz
 
Odbierz bezpłatne Pudełko życia w Urzędzie Miasta Jeleniej Góry, w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, pok.002 (parter) nr tel. 75 75 46 174
Zestaw zawiera: Pudełko życia, Karta Informacyjna, dwie naklejki ( Pudełko życia, Tutaj jest Pudełko życia),  Instrukcja
 
Krok 2. Wypełnij
 
Wypełnij Kartę Informacyjną, w razie potrzeby skonsultuj treść ze swoim lekarzem. W Pudełku życia można umieścić wszelkie wypisy ze szpitali czy zaświadczenia lekarskie informujące o obecnym stanie zdrowia. Każda osoba uczestnicząca w programie jest zobowiązana do corocznej ( w razie potrzeby częstszej) aktualizacji informacji o swoim stanie zdrowia, zawartej w Karcie Informacyjnej.
 
Krok 3. Schowaj
 
Wypełnione Pudełko życia umieść w lodówce lub innym dobrze widocznym miejscu: szafka nocna, kredens itp.
 
Krok 4. Naklej 
 
Na drzwiach wejściowych, od ich wewnętrznej strony  (od strony mieszkania) należy umieścić jedną z naklejek („Pudełko życia”), które otrzymujecie Państwo w komplecie razem z pudełkiem. Naklejka na drzwiach jest sygnałem dla ratowników, że stan zdrowia osoby wymaga szczególnej pomocy, a szczegółowe informacje dostępne są w miejscu oznaczonym drugą naklejką. Druga naklejka („Tutaj jest Pudełko życia”) to wskazanie dokładnej lokalizacji pojemnika
z informacjami, powinna być umieszczona na jednym z proponowanych wcześniej miejsc ( drzwi lodówki, kredensu).
 
Oddając „Pudełko życia” w Państwa ręce życzymy, żeby sytuacja, w której służby będą zmuszone z niego skorzystać nigdy nie wystąpiła. 
Daj sobie szansę !
 
Kontakt:
Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych
ul. Okrzei 10, pok.003 (parter), 58-500 Jelenia Góra
tel: 75 75 46 174
 

 

Kalendarz FB