55 Karkonoska Giełda Minerałów Skał i Skamieniałości

 
Od 4.9.2021 | 10:00 do 5.9.2021 | 17:00

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB