Dariusz Miliński – wystawa na 40-lecie pracy twórczej

 
Od 17.1.2020 | 17:00 do 8.2.2020 | 15:00

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB