DKF KLAPS Seniora pokazy KUTW "Maria Skłodowska-Curie" reż. Marie Noelle. Francja / Polska / Niemcy / Belgia 2016. 100 min.

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB