"Dr Jekyll and Mrs Hyde" – wernisaż wystawy głównej festiwalu 5. edycji Europejskiego Festiwalu Szkła „Play with Glass”

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB