"Dr Jekyll and Mrs Hyde" – wystawa główna festiwalu 5. edycji Europejskiego Festiwalu Szkła „Play with Glass”

 
Od 4.2.2017 | 16:00 do 2.4.2017 | 18:00

Organizatorzy:


Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB