Europejskie Dni Dziedzictwa 2019 „W malarskim kręgu Gerharta Hauptmanna – Karkonoskie grafiki Friedricha Iwana, Paula Austa i innych”

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB