Inne działania międzynarodowe

KALENDARIUM WSPÓŁPRACY

 Kalendarium rok 2019:

Tarnopol (Ukraina)

maj - wizyta oficjalnej delegacji z Jeleniej Góry w obchodach "Dni Europy" zorganizowanych w Tarnopolu przy współ organizacji przez Konsulat Generalny w Łucku.

wrzesień - wizyta delegacji z Tarnopola w Jelenij Górze w związku z Jarmarkiem Staroci i Osobliwości oraz uroczystym otwarciem teatru po remoncie.

Równe (Ukraina) 

kwiecień - podpisanie listu intencyjnego z miastem Równe na Ukrainie.

Współpraca będzie realizowana w szczególności poprzez:

- wzajemne poznawanie historii, kultury i obyczajów;

- tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do wzajemnego poznawania się mieszkańców;

- umożliwienie wzajemnej prezentacji dorobku kulturalnego poprzez wymianę zespołów kulturalnych i sportowych oraz inspirowanie szkół, organizacji i stowarzyszeń do nawiązywania kontaktów partnerskich w ramach naszego porozumienia.

Huangshan (Chiny)

wrzesień - Wizyta oficjalnej delegacji z miasta Huangshan (Chiny) w Jeleniej Górze, podczas której podpisane zostało memorandum o przyjaznej wymianie i współpracy między miastami. Współpraca będzie realizowana poprzez wymiany z zakresu turystyki i kultury, a także w przyszłości poprzez współpracę gospodarczą między podmiotami z obydwóch miast

Kalendarium rok 2017:

Tarnopol (Ukraina) 

maj - Na zaproszenie konsulatu generalnego w Łucku, Miasto Jelenia Góra uczestniczyło w "Dniach Kultury Polskiej" w  Tarnopolu gdzie zaprezentowana została oferta turystyczna oraz kulturalna. 

sierpień - udział przedstwicieli Miasta Jelenia Góra w "Dniach Tarnopola". Podczas wizyty omówiono dalsze plany współpracy.

Izrael

październik - Oficjalna wizyta Ambasadro Izraela Anny Azari w Jelniej Górze. Pani Ambasador podczas swojej wizyty odwiedziła firmy zlokolizowane w Jeleniej Górze (Zorka, Metal Master, Termy Cieplickie), a także wygłosiła prelekcje na temat "70 lat istnienie Państwa Izrael" w Politechnice Wrocławskiej oddział Jelenia Góra.

Spotkania w ramach programu ERAZMUS+

Wrzesieńspotkanie Prezydenta Miasta Pana Marcina Zawiły ze studentami z Turcji i Ukrainy, którzy w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym studiowali w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej. Studenci kształcili się na kierunkach: fizjoterapia, wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo, ETI, filologia angielska i dziennikarstwo.

październik:

1) Spotkał z wykładowczyniami z Tyler Junior College z USA oraz Winnickiego Uniwersytetu Pedagogicznego na Ukrainie. Wykładowczynie przyjechały do Jeleniej Góry na zaproszenie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w  ramach Programu Erasmus+. Podczas swojego pobytu oprócz wykładów dla studentów KPSW goście zwiedzili Jelenią Górę, Cieplice oraz Dolinę Pałaców i Ogrodów

2) Spotkanie z nauczycielami szkół podstawowych z Łotwy (Daugavpils) i Włoch (Cervia). Nauczyciele Ci biorali udział w programie Erazmus+, w którym Polską stronę reprezentuje Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jeleniej Górze

 

Kalendarz FB