Miejsce w dymku. Tadeusz Baranowski. Wystawa ponownie otwarta od 1 lutego

 
Od 27.11.2020 | 9:30 do 27.2.2021 | 16:00

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB