Otwarcie wystawy: „Twarzą w twarz” – Agata Makutynowicz-Turska, Jerzy Jerych i Andrzej Nowak – wernisaż wystawy rysunku, grafiki i malarstwa

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB