Peregrynacje - finisaż wystawy fotografii w Otwartej Papierni

 
17.8.2019 | Od 18:00 do 20:00

Organizatorzy:


Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB