Peregrynacje - wystawa fotografii w Otwartej Papierni

 
Od 20.5.2019 | 15:00 do 23.5.2019 | 19:00

Organizatorzy:


Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB