Prelekcja w „cyklu czwartkowym” nt: „500-lecie Reformacji - śladami Marcina Lutra i Filipa Melanchtona”, prowadzi Kamil Basiński

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB