Przystaniowa Akademia Zabaw – zimowe i letnie warsztaty 2019

 
Od 22.7.2019 | 8:00 do 16.8.2019 | 16:00

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB