Silesia Sonans: support Kaja Zamorska skrzypce oraz Aleksandra Kurzak sopran Marek Ruszczyński fortepian Pauline Viardot, Fryderyk Chopin, Piotr Czajkowski

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB