Spotkanie autorskie z Aldoną Kujawą i Jerzym Buczyńskim. Promocja książki „Pięć pór roku w naszej kuchni” Część 2.

 

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB