Już 21 listopada br. o godz. 17:00 odbędzie kolejne spotkanie z cyklu “Żyli wśród nas…”.

Na wspomnienia o jeleniogórzanach, którzy odeszli w ostatnim czasie zapraszamy do kawiarni Osiedlowego Domu Kultury na Zabobrzu.

Spotkanie organizowane jest we współpracy z: Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Jeleniogórskim Stowarzyszeniem Żołnierzy Radiotechników “Radar”, Jeleniogórskim Oddziałem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, PTTK “Sudety Zachodnie” oraz Karkonoską Grupą GOPR.

Serdecznie zapraszamy!