Wrzesień Jeleniogórski. „Powszechna Orkiestra Jeleniogórska” pod dyrekcją Evy Meitner

 
1.9.2019 | Od 19:00 do 19:30

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB