Wrzesień Jeleniogórski. Włodek Pawlik Trio – Projekt Moniuszko

 
1.9.2019 | Od 19:30 do 21:00

Kalendarium imprez opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez instytucje kultury oraz inne podmioty. Urząd Miasta Jelenia Góra nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany w repertuarze lub terminach imprez, które wynikają z przyczyn leżących po stronie organizatorów.

 

Kalendarz FB